Czy życie ma sens?

Wstęp: Pytanie o sens życia jest jednym z najtrudniejszych. Powraca ono uporczywie w trudnych i przykrych momentach, szczególnie wtedy, gdy zawodzą bliscy i przyjaciele, gdy pojawia się choroba i cierpienie, i mamy uczucie, jakby “świat walił się na głowę”. Powraca ono i natarczywie domaga się odpowiedzi, gdy stoimy nad otwartą mogiłą kogoś bliskiego… Bo grób jest miejscem, do którego składamy nie tylko ciało zmarłego, ale wszystkie jego najwznioślejsze uczucia i marzenia, wszystkie szlachetne i ambitne plany i zdolności. Tu kończy się miłość i nienawiść, radość i cierpienie. Ustaje wszelka aktywność. Kończy się też wiele naszych marzeń i nadziei, związanych ze Read More …